hakda

BiziňkiÜstünlikleri

 • 5 ýyl

  5 ýyl

  “RYOBl” we “Green-works” bilen bilelikde işlemäge esaslanýan elektriki gazon ulagynda 5 ýyldan gowrak tejribe.

 • Custöriteleşdirilen

  Custöriteleşdirilen

  Mugt özleşdirilen ösüş.

 • Çykdajylara gözegçilik

  Çykdajylara gözegçilik

  Selfokary öndürilen gatnaşyga esaslanýan ajaýyp çykdajylara gözegçilik.

 • IATF16949

  IATF16949

  IATF16949 ülňülerine doly laýyk gelýäris.

BagSenagat müşderileri

 • hyzmatdaş-86
 • hyzmatdaş-87
 • hyzmatdaş-88
 • hyzmatdaş-89
 • hyzmatdaş-90
 • hyzmatdaş-91
 • hyzmatdaş-92
 • hyzmatdaş-93
 • hyzmatdaş-94
 • hyzmatdaş-95
 • hyzmatdaş-16
 • hyzmatdaş-96
 • hyzmatdaş-97
 • hyzmatdaş-98
 • hyzmatdaş-99

ÜçZawodlar

“Yeaphi” 2003-nji ýylda esaslandyryldy, hasaba alnan maýasy 77,40 million, 150,000 inedördül metr meýdany, 1020 işgäri.

Müşderini eltmek talaplaryna çalt jogap bermek üçin Hytaýda we Wýetnamda üç sany önümçilik zawodyny döretdik.

Önümleri Amerikan, Europeewropa, Japanaponiýa, Wýetnam we beýleki ýurtlara eksport edýäris.

ÜçGözleg merkezleri

Hytaýyň dürli ösen şäherlerinde ýerleşýän üç sany gözleg we gözleg merkezi, takmynan 100 gözleg we in engineener, 13 oýlap tapyş bilen birlikde 134 patent bar.Dizaýny goldamak we müşderiler bilen işlemek üçin ösüş programma üpjünçiligini kesgitledik.6 sany milli ülňüleri we pudak standartlaryny düzmäge gatnaşýarys.

Bazar

Demirgazyk Amerika, Europeewropa, Japanaponiýa, Hytaý, Günorta-Gündogar Aziýa satyň.

takmynan 2_03

“YEAPHI Motors and Controllers” her ýyl 100-den gowrak dürli daşary ýurt bazaryna takmynan 0,19 milliard global satuw mukdaryny eksport edýär.

 • Öňümizdäki birnäçe ýylda <span>iş meýilnamasy</span>

  Iş meýilnamasyýakyn ýyllarda

  Iş meýilnamasy we maýa goýumlary

  • • Geljekki 5 ~ 8 ýylda esasy işimiz hökmünde elektron bagban enjamlary, ýoldan çykýan ulaglar we E-daşaýjy ulaglar üçin motor, kontroller we otly alýarys.
  • • Gözleg we barlaghana, önümçilik liniýalaryny goşmak bilen bu ugurda maýa goýmaga 200 million pulumyz bar.
 • Ylmy barlaglar

  Ylmy barlaglar

  • • Motor bölekleri topary;Inwertor topary;Täze energiýa topary;Gibrid güýç topary.
  • • 3 welaýat (şäher) derejeli gözleg we gözleg platformasy: Kärhananyň tehnologiýa merkezi;In Engineeringenerçilik tehnologiýa gözleg merkezi;Çongkiniň esasy barlaghanasy.
  • • 97 gözleg we in engineener.
  • • 16 oýlap tapyşy goşmak bilen 134 patent.
  • • Çongçinde esasy täze önüm hökmünde baha beriljek alternatiw.Çongçinde meşhur marka önümleri hökmünde bahalandyryljak inwertor we ot ýakmak.
  • • 6 milli ülňüleri we pudak standartlaryny düzmäge gatnaşdy.
  • • Milli intellektual eýeçilik artykmaçlygy kärhanasy.
 • Önümçilik

  Önümçilik

  • • Elektron önümçiligi bölümi: 1. Motor ussahanasy;2. Elektrik bölekleri ussahanasy;3. Ot alma ussahanasy.
  • • Maşyn öndürmek bölümi: 1. Maşyn ussahanasy;2. Döküm ussahanasy;3. Demir zawody;4. Marka ussahanasy5. Plastiki sanjym ussahanasy.
  • • Önümçilik tehnologiýasy bölümi: 1. Kastingde ölmek;2. Gum guýmak;3. Işlemek;4. möhür basmak;5. Sanjym galyplary.
  • • Hil dolandyryş müdirligi
 • Iş meýilnamasy we maýa goýumlary
 • Ylmy barlaglar
 • Önümçilik

Kompaniýanyň patentleri weŞahadatnamalar

Patentlerimizi we şahadatnamalarymyzy barlaň

 • hormat-1
 • hormat-2
 • hormat-3
 • hormat-4
 • hormat-5
 • hormat-6
 • hormat-7
 • hormat-8
 • hormat-9
 • hormat-10
 • hormat-11
 • hormat-12
 • hormat-13
 • hormat-14
 • hormat-15
 • hormat-16
 • hormat-17
 • hormat-18
 • hormat-19