sahypa_banner

Önümçilik kuwwaty

Önümçilik we hil

Hytaýyň dürli ösen şäherlerinde ýerleşýän üç sany gözleg we gözleg merkezi, takmynan 100 gözleg we in engineener, 13 oýlap tapyş bilen birlikde 134 patent bar.Dizaýny goldamak we müşderiler bilen işlemek üçin ösüş programma üpjünçiligini kesgitledik.6 sany milli ülňüleri we pudak standartlaryny düzmäge gatnaşýarys.Önümiň hilini we bazara elýeterliligini üpjün etmek üçin dizaýn synagynyň, dizaýn barlagynyň we önümçiligiň barlanyşyny goşmak bilen dizaýn we ösüşiň ähli basgançaklarynda önümleriň synag we barlagynyň köpüsine laýyk bolup biljek kesgitli synag we tassyklama laboratoriýa ulgamyny döretdik.

Önümçilik ulgamy

Önümçilik ulgamy

Elektrik böleklerini öndürmek

manu-1
manu-2
manu-33
Önümçilik-7
Önümçilik-8
Önümçilik-6

Motor öndürmek

manu-3
Önümçilik-7

Dinamiki deňagramlylyk synagy

Önümçilik-8

Ingel

Önümçilik-9

Zal synagy

Önümçilik-10

Naprýa .eniýe garşylygy synagy

Önümçilik-11

Motor gurnama liniýasy

Maşyn bölekleri öndürmek

Önümçilik-2

Kasting

Önümçilik-1

Gum guýmak

Önümçilik-5

Işlemek

Önümçilik-3

Marka

Önümçilik-4

Sanjym galyplary