sahypa_banner

Gözleg we mümkinçilikler

Ylmy barlaglar

20 ýyldan gowrak çalt ösüşden soň, esasan gözleg we gözleg, akylly dolandyryş ulgamyny öndürmek we satmak bilen meşgullanýarys, esasan motor we gözegçilik ediji önümler, elektrik bagy gurallary, elektrik açyk enjamlary, ýoldan uzakda ýerleşýän we dürli görnüşli çözgütleri üpjün edip biler. elektrik ulagy we AGV.

Müşderini eltmek talaplaryna çalt jogap bermek üçin Hytaýda we Wýetnamda üç sany önümçilik zawodyny döretdik.
Önümleri Amerikan, Europeewropa, Japanaponiýa, Wýetnam we beýleki ýurtlara eksport edýäris.

Bölek bölekleriň hilini we oňat üpjünçilik zynjyryny üpjün etmek üçin içerki önümçilik pudagymyzda elektron gurnama, möhürleme, sanjym, gaýtadan işlemek, guýma we guýma önümleri bar.

Giriş

rd-1

● 3 welaýat (şäher) derejeli gözleg we barlag platformasy:
Kärhana tehnologiýa merkezi
In Engineeringenerçilik tehnologiýa gözleg merkezi
Çongkiniň esasy barlaghanasy

● 97 gözleg we in engineener

4 134 patent, şol sanda 16 oýlap tapyş

Ch Çongçinde esasy täze önüm hökmünde baha beriljek alternatiw.
Çongçinde meşhur marka önümleri hökmünde bahalandyryljak inwertor we ot ýakmak.

6 6 milli ülňüleri we pudak standartlaryny düzmäge gatnaşdy.

Intellektual intellektual eýeçiligiň artykmaç kärhanasy
Çongkiniň tehnologiýa innowasiýa görkeziş kärhanasy
Çongkiniň ajaýyp innowasiýa kärhanasy
Çongkiniň ylym we tehnologiýa ikinji baýragyny gazandy

Elektrik bölekleriniň gözleg we barlag prosesi

Taslamany ösdürmek prosesi

rd-6

Enjamlary ösdürmek prosesi

rd-7

Programma üpjünçiligini ösdürmek prosesi

rd-8

Motoryň gözleg we barlag prosesi

Taslamany ösdürmek prosesi

rd-9

Elektromagnit shemanyň dizaýny simulýasiýa prosesi

rd-11

Gözleg we gözleg gurallary

Ösüş programma üpjünçiligi

hyzmatdaş-17
hyzmatdaş-16
hyzmatdaş-4
hyzmatdaş-1
hyzmatdaş-15
hyzmatdaş-3

Komponentleriň markasy

hyzmatdaş-14
hyzmatdaş-12
hyzmatdaş-8
hyzmatdaş-2
hyzmatdaş-9
hyzmatdaş-6
hyzmatdaş-10
hyzmatdaş-11
hyzmatdaş-5
hyzmatdaş-13
hyzmatdaş-7

Synag hakda

Synag prosesi

rd-20

DV / PV synag elementleri

Adaty synag

● öndürijilik
● Programma funksiýasy
● Gorag funksiýasy

Testagdaý synagyny çäklendiriň

● Artykmaç wolt
● Naprýatageeniýe bökmek
● Baglaýjy adaty däl
Ib Wibrasiýa
● Artykmaç ýüklemek we artykmaçlyk

Daşky gurşaw synagy

● andokary we pes temp operasiýasy
● Highokary we pes temp başlamak we durmak
● andokary we pes temp şok
● Suw geçirmeýän we tozan geçirmeýän
● Duz spreýi

Howpsuzlyk standarty we EMC

High Volokary naprýa .eniýe garşy duruň
Ulation izolýasiýa garşylygy
Atic Statik elektrik
● Radiasiýa we geçiriji
Inter Gatnaşmak üçin immunitet

Fatadaw synagy

● Adaty temperatura başlamak we durmak
● Adaty temperatura çydamlylygy
● Temokary temperatura çydamlylygy

Barlag / synag guraly

rd-8

Guradyjy synag

rd-9

Inverter giňişleýin synag skameýkasy

rd-10

Duz spreý synagçysy

rd-11

Gysga utgaşdyryjy synag skameýkasy

rd-12

Optiki şekil ölçeg guraly

rd-13

Mugt ýükleme synag ulgamy

rd-14

CMM

rd-15

Utility Shock Test skameýkasy

rd-6

Wibrasiýa synagy

rd-3

Kompýuteriň egrilik güýji synagy

rd-5

Diş synagy

rd-4

Metallografiki mikroskop

rd-2

Spektr analizatory

rd-7

Howply madda synagçysy (RoHs)

rd-1

Gum synag guraly

rd-16

/ Eke / üç fazaly ýük dolandyryş ulgamy

rd-20

/ Eke / üç fazaly ýük dolandyryş ulgamy

rd-17

Andokary we pes temperatura synagy

rd-19

Yzygiderli temperatura we çyglylyk synagy

rd-18

Andokary we pes temperatura zarba synagy