sahypa_banner

Habarlar

 • Motor sowadyş tehnologiýasy PCM, termoelektrik, göni sowadyş

  1. Elektrik ulagynyň hereketlendirijileri üçin köplenç ulanylýan sowadyş tehnologiýalary haýsylar?Elektrik ulaglary (EV) hereketlendirijiler tarapyndan öndürilýän ýylylygy dolandyrmak üçin dürli sowadyjy çözgütleri ulanýarlar.Bu çözgütler aşakdakylary öz içine alýar: Suwuk sowadyş: sowadyjy suwuklygy motoryň we beýleki komponeniň içindäki kanallar arkaly aýlaň ...
  Koprak oka
 • Hemişelik magnit sinhron hereketlendirijilerinde wibrasiýa sesiniň çeşmeleri

  Hemişelik magnit sinhron hereketlendirijileriniň titremesi esasan üç tarapdan gelýär: aerodinamiki ses, mehaniki yrgyldy we elektromagnit yrgyldy.Aerodinamiki ses, motoryň içindäki howa basyşynyň çalt üýtgemegi we gaz bilen hereketlendirijiniň arasyndaky sürtülme sebäpli ýüze çykýar.Mehani ...
  Koprak oka
 • Speedokary tizlikli hereketlendirijiler üçin näme üçin gowşak magnit dolandyryşy zerur?

  01. MTPA we MTPV Hemişelik magnit sinhron hereketlendirijisi Hytaýdaky täze energiýa ulag elektrik stansiýalarynyň esasy hereketlendiriji enjamydyr.Pes tizlikde hemişelik magnit sinhron hereketlendirijiniň iň ýokary tork tok gatnaşygy dolandyryşyny kabul edýändigi hemmä mälimdir, bu tork berilende iň az sintez edýär ...
  Koprak oka
 • Basgançakly hereketlendiriji bilen haýsy reduktor enjamlaşdyrylyp bilner?

  1. Basgançakly hereketlendirijiniň reduktor bilen enjamlaşdyrylmagynyň sebäbi, pes tizlik bilen hereket etmek üçin basgançakly hereketlendiriji zynjyryň giriş impulsyny üýtgetmek ýaly basgançakly hereketlendirijide stator fazasynyň tokynyň ýygylygy.Pes tizlikli basgançakly motor ädim ädimine garaşýan mahaly, ...
  Koprak oka
 • YEAPHI elektrik bagy gurallary

  Koprak oka
 • Motor: Motor güýjüniň dykyzlygyny we netijeliligini ýokarlandyrmak üçin tekiz sim + ýag sowadyjy

  Adaty 400V arhitekturasynda hemişelik magnit hereketlendirijileri ýokary tok we ýokary tizlikli şertlerde ýyladyş we demagnetizasiýa meýilli bolup, umumy hereketlendirijiniň güýjüni ýokarlandyrmagy kynlaşdyrýar.Bu, 800V arhitekturasyna hereketlendirijiniň kuwwatyny artdyrmak üçin mümkinçilik döredýär ...
  Koprak oka
 • Motor güýjüni we toky deňeşdirmek

  Elektrotehnika (köplenç “motor” diýlip atlandyrylýar) elektromagnit induksiýa kanuny esasynda elektrik energiýasyny öwürýän ýa-da geçirýän elektromagnit enjamy aňladýar.Motor, zynjyrda M (öňki D) harpy bilen görkezilýär we esasy wezipesi sürüjini döretmek ...
  Koprak oka
 • Motor demir ýitgisini nädip azaltmaly

  Demiriň esasy sarp edilmegine täsir edýän faktorlar Bir meseläni derňemek üçin ilki bilen düşünmäge kömek etjek käbir esasy teoriýalary bilmeli.Ilki bilen iki düşünjäni bilmeli.Biri üýtgeýän magnitleşme, ýönekeý söz bilen aýdylanda, transformatoryň demir ýadrosynda we statorda ýa-da ...
  Koprak oka
 • Motor rotorynyň deňsizliginiň motoryň hiline nähili täsiri bar?

  Deňagramsyz motor rotorlarynyň motoryň hiline täsiri Rotoryň deňagramsyzlygynyň motoryň hiline nähili täsirleri bar?Redaktor rotoryň mehaniki deňagramsyzlygy sebäpli dörän yrgyldy we ses problemalaryny seljerer.Rotoryň deňagramsyz titremeginiň sebäpleri: önümçilik wagtynda galyndy deňsizligi ...
  Koprak oka
12345Indiki>>> Sahypa 1/5