sahypa_banner

Tehnologiýa täzelikleri

 • Motor sowadyş tehnologiýasy PCM, termoelektrik, göni sowadyş

  1. Elektrik ulagynyň hereketlendirijileri üçin köplenç ulanylýan sowadyş tehnologiýalary haýsylar?Elektrik ulaglary (EV) hereketlendirijiler tarapyndan öndürilýän ýylylygy dolandyrmak üçin dürli sowadyjy çözgütleri ulanýarlar.Bu çözgütler aşakdakylary öz içine alýar: Suwuk sowadyş: sowadyjy suwuklygy motoryň we beýleki komponeniň içindäki kanallar arkaly aýlaň ...
  Koprak oka
 • Hemişelik magnit sinhron hereketlendirijilerinde wibrasiýa sesiniň çeşmeleri

  Hemişelik magnit sinhron hereketlendirijileriniň titremesi esasan üç tarapdan gelýär: aerodinamiki ses, mehaniki yrgyldy we elektromagnit yrgyldy.Aerodinamiki ses, motoryň içindäki howa basyşynyň çalt üýtgemegi we gaz bilen hereketlendirijiniň arasyndaky sürtülme sebäpli ýüze çykýar.Mehani ...
  Koprak oka
 • Elektrik hereketlendirijileri barada esasy bilim

  1. Elektrik hereketlendirijileri bilen tanyşlyk Elektrik hereketlendirijisi, elektrik energiýasyny mehaniki energiýa öwürýän enjamdyr.Aýlanýan magnit meýdany döretmek we rotorda hereket etmek üçin energiýa bilen örtülen rulony (ýagny stator sargysy) ulanýar we magnit emele getirýär ...
  Koprak oka
 • “Axial Flux Motors” -yň artykmaçlyklary, kynçylyklary we täze ösüşleri

  Radial akym hereketlendirijileri bilen deňeşdirilende, eksenel akym hereketlendirijileri elektrik ulagynyň dizaýnynda köp artykmaçlyga eýe.Mysal üçin, eksenel akym hereketlendirijileri hereketlendirijini okdan tigirleriň içine geçirip, hereketlendirijiniň dizaýnyny üýtgedip biler.1. Güýç oky Ok eksenel hereketlendirijiler köpelýär ...
  Koprak oka
 • Motoryň başlangyç tokyny azaltmagyň usullary haýsylar?

  1. Göni başlamak Göni başlangyç, elektrik hereketlendirijisiniň stator sargysyny elektrik üpjünçiligine gönüden-göni birikdirmek we naprýatageeniýen naprýa .eniýesinden başlamakdyr.Highokary başlangyç momentiniň we gysga başlangyç wagtynyň aýratynlyklaryna eýedir, şeýle hem iň ýönekeý, iň tygşytly we iň ygtybarly ...
  Koprak oka
 • YEAPHI PR102 seriýaly gözegçilik ediji (1 pyçak gözegçilikde 2)

  YEAPHI PR102 seriýaly gözegçilik ediji (1 pyçak gözegçilikde 2)

  Funksional düşündiriş PR102 kontrolleýeri, esasan gazon otlaýjy üçin pyçagy dolandyrmakda ulanylýan BLDC hereketlendirijilerini we PMSM hereketlendirijilerini sürmek üçin ulanylýar.Motoryň tizligini dolandyryjynyň takyk we rahat işlemegi üçin ösen dolandyryş algoritmini (FOC) ulanýar ...
  Koprak oka
 • PR101 seriýaly dolandyryjy Çotgasyz DC hereketlendirijileri we PMSM hereketlendirijileri dolandyryjy

  PR101 seriýaly gözegçilik ediji Çotgasyz DC hereketlendirijileri Dolandyryjy we PMSM hereketlendirijileri Dolandyryjy Funksional düşündiriş PR101 seriýaly kontrolleýjisi, Brushless DC hereketlendirijilerini we PMSM hereketlendirijilerini sürmek üçin ulanylýar, gözegçilik ediji motor tizligine takyk we rahat gözegçilik edýär.PR101 seriýaly gözegçilik ediji ...
  Koprak oka
 • “YEAPHI” gazon öndürijiler üçin elektrik hereketlendirijileri

  Giriş: Gowy saklanylýan gazon köp öý landşaftlarynyň möhüm bölegi, ýöne ony tertipli we tertipli saklamak kyn bolup biler.Has aňsatlaşdyrýan güýçli gurallaryň biri kanun çykaryjydyr we ekologiýa taýdan arassalyga we durnuklylyga bolan gyzyklanmanyň artmagy bilen köp adam köpelýär ...
  Koprak oka
 • Arassa elektrik ulagynyň sürüjilik tehnologiýasy derňewiniň üçlügi

  Arassa elektrik ulagynyň sürüjilik tehnologiýasy derňewiniň üçlügi

  Arassa elektrik ulagynyň gurluşy we dizaýny, adaty içerki ýangyç hereketlendirijisi bilen tapawutlanýar.Şeýle hem çylşyrymly ulgam in engineeringenerligi.Kuwwatly batareýa tehnologiýasyny, hereketlendiriji tehnologiýasyny, awtoulag tehnologiýasyny a ...
  Koprak oka