sahypa_banner

Önüm çözgütleri

Elektrik bag gurallary (2) _20231218093405_00

INTELLIGENT BOLANMAK ulgamY

Önüm düşünjesini, dizaýny, ösüşi we önümçiligi öz içine alýan elektrik bag enjamlary üçin gözegçilik we motoryň aýratynlaşdyrylan hyzmatlary.

Motor, gözegçilik ediji, zarýad beriji we pozisiýa datçiginiň dört önümçilik liniýasy. Dürli motor we gözegçilik ediji işlenip düzüldi we ýaşaýyş, täjirçilik we DIY programmalarynyň talaplaryny kanagatlandyryp biljek patentleri aldy.

Ösen gözlegler, synag, önümçilik kuwwaty we global marketing we satuwdan soňky hyzmat topary, müşderiniň kanagatlanmagyny we ykrar edilmegini gazanmak üçin iň amatly çözgütleri hödürleýäris.

GÖRNÜŞ

YUXIN PINGRUI ELECT7
YUXIN PINGRUI ELECT8
YUXIN PINGRUI ELECT6
YUXIN PINGRUI ELECT11
YUXIN PINGRUI ELECT10
YUXIN PINGRUI ELECT9
YUXIN PINGRUI ELECT12
YUXIN PINGRUI ELECT14
YUXIN PINGRUI ELECT13
YUXIN PINGRUI ELECT16

Kompaniýa syn

-Chongqing Yuxin Pingrui Electronic Co., LTD, elektrik bagynyň akylly dolandyryş ulgamyny öndürmek we satmak üçin gözleg we gözleg işlerine bagyşlanan hünärmen kärhana.-2003-nji ýylda döredildi we 2022-nji ýylyň maý aýynda Şençzhenen bir Stockasynda hasaba alyndy (bir stocka kody 301107).- Takmynan 1020 işgäri bilen, 150 000 inedördül metr meýdany tutýar.

Ylmy gözlegler

- Hytaýdan, Europeewropadan, Demirgazyk Amerikadan we dünýäniň beýleki ýurtlaryndan ýokary hilli zehinler.
- Elektrik bagy enjamlary pudagynda esasy komponentleri ösdüriň, motor, gözegçilik we batareýany üznüksiz täzelik we çydamly we ýokary öndürijilik bilen üpjün ediň.
- Hytaýda, Çongçin, Ningbo we Şençzhenen şäherindäki üç gözleg merkezi, müşderilere has netijeli tehniki hyzmatlary hödürleýäris.

Hil kepilligi

- Doly synag we barlamak barlaghana ulgamy we halkara hünärmen guramasy tarapyndan ykrar edilen synag inersenerleriniň topary.
- Önümiň hiline we bazara elýeterliligini kepillendirmek üçin dürli halkara howpsuzlyk kepillendiriş synaglaryny geçirmegiň mümkinçiligi.

Önümçilik

- Gurallaşdyrmak, guýmak, plastmassa sanjym, gaýtadan işlemek we motor öndürmek ýaly her önümçilik prosesine gözegçilik we dolandyrmak.
- Önümleriň durnukly, has netijeli we wagtynda üpjün edilmegini üpjün etmek üçin Hytaýda iki önümçilik desgasy we Wýetnamda bir önümçilik desgasy.

ÖNÜMÇILIK MÜMKINÇILIGI

YUXIN PINGRUI Saýlawy

SMT ussahanasy

YUXIN PINGRUI ELECT18

Motor ýygnamak ussahanasy

YUXIN PINGRUI ELECT19

Dinamiki deňagramlylyk synagy

YUXIN PINGRUI ELECT20

Zal synagy

YUXIN PINGRUI ELECT21

Naprýa -eniýe garşylygy synagy

Elektrik bag gurallary (2) _20231218093405_03

ÖNÜMÇILIK MÜMKINÇILIGI

Programma: Gazon otlaýjyda münüň
Ownuk göwrüm, ýeňil agram, ýokary çykyş güýji.Highokary öndürijilik, ýokary çykaryş güýji we tork degişlilikde dykyzlygy.
o Ykjam dizaýn, ýokary derejeli dereje, gowy pes woltly, güýçli tork ýüki, uly başlangyç momenti we kiçi başlangyç tok 9 Modem howpsuzlygy we gorag çäreleri, ýokary hilli matearfal kabul edilmegi, uzak dizaýn edilen motor lfe, ýöreýän ulanmak we amatly tehniki hyzmat.

Blade motor

YUXIN PINGRUI ELECT26
YUXIN PINGRUI ELECT27
1702865020331

GEARBOX WE Tormoz bilen DDRIVE MOTOR


GEARBOX WE Tormoz bilen motory sürüň

YUXIN PINGRUI ELECT32
1702865285925

Programma: Gazon otlaýjy, golf arabasy, UTV, oba hojalygy enjamlary we
beýleki ulaglar

Ajaýyp üýtgeýän tizlik öndürijiligi.
o ygtybarly we ygtybarly tormoz ulgamy: ýokary tormozly sisteniň kabul edilmegi, gözegçilikden çykmagyň täsirli öňüni almak, ulanyjylaryň howpsuzlygy.
ýönekeý operasiýa: Awtomatiki doption, amaly kynçylyklary ýönekeýleşdirmek, netijeliligi ýokarlandyrmak.

Çekip bolýan we ygtybarly. Qualityokary hilli maletiallar we ösen tekinologiýany kabul etmek, çydamly we uzak möhletli işlemek.

GEÇIRMEK

Programma: Çeňňek, golf arabasy, UTV, oba hojalygy tehnikasy we beýleki ýoldan çykýan ulaglar

Hieh eficieney we enersy tygşytlamak; Motor hereketlendirijisini kabul etmek, ýokary netijelilik, energiýa tygşytlamak, energiýa sarp etmek we daşky gurşawyň hapalanmagy.
Ajaýyp üýtgeýän tizlik ýerine ýetirijisi: Düzülip bilinýän tizlik we tork, aňsat ýokary pes tizlikli öwrülişik we dişli guty we motor dolandyryşy arkaly takyk tizligi dolandyrmak
Pleönekeý amal: Awtomatiki gözegçiligi kabul etmek we aňsat işlemek.
Rokary ygtybarlylyk. Qualityokary hilli motor we transaksle kabul etmek, ýokary ralabilt) berk synag we synag synaglary arkaly durnuklylyk kepilligi.

Pes hyzmat bahasy: Kärhanany azaltmagyň uzak möhletli hyzmat ediş möhleti, tehniki hyzmaty we çalyşmagy.


GEÇIRMEK

JUXIN PINGRUI ELECT36
 Bahalandyrylan güýç  1.2KW
 Motor görnüşi  BLDC
 Bahalandyrylan tork  3.18Nm
 Bahalandyrylan tizlik  3600rpm
 IP derejesi  IP65
 Iş usuly  S2 (60 minut)
 Diş azaltmak gatnaşygy  22: 1
 Iň ýokary çykyş momenti   

300Nm

 Tormoz usuly  Deprek tormozyT> 360Nm

MOTOR


Programma: Elektrik süpüriji

Energiýa tygşytlaýjy: efficiencyokary netijelilik, energiýa tygşytlamak we uzak wagtlap hyzmat edilen hyzmat.· Rotokary aýlanma tizligi: motorokary motor tizligi bilen arassalamak netijeliligi ýokarlandy.· Pes ses: Ulanylanda daşky gurşawa hiç hili bidüzgünçilik ýok.


MOTOR

YUXIN PINGRUI ELECT42
1702866018899

Programma: Elektrik ýokary basyş ýuwujy


· Pes ses: Ulanylanda daşky gurşawa hiç hili bidüzgünçilik ýok.
· Energiýany tygşytlaýan: efficiencyokary netijelilik, energiýa tygşytlamak we uzak möhletli hyzmat ömri.· Rotokary aýlanma tizligi: motorokary motor tizligi bilen arassalamak netijeliligi ýokarlandy.

YUXIN PINGRUI ELECT40
JUXIN PINGRUI ELECT41
1702866253474
Elektrik bag gurallary (2) _20231218093405_08

Gözegçi

Programma: Gazon otlaýjy, elektrik ferma enjamlary, AGV, elektrik göteriji,
forklift we beýleki ýol ulaglary, ýokary basyşly ýuwujy, elektrik süpüriji we ş.m.

YUXIN PINGRUI ELECT53
YUXIN PINGRUI ELECT54
 Platforma PR101 seriýasy PR201 seriýasy
 Naprýa .eniýe  24V / 48V / 72V 24V / 48V / 72V
 Motor çykyşy(2 minut)  100A / 90A / 90A  280A / 240A / 180A
 Motor çykyşy(60 minut)  35A 84A / 80A / 70A
 Gabat gelýän motor güýji  0.75KW / 1.5KW / 2.2KW  1.8KW / 3.5KW / 4.5KW
 Ölçegleri(Uzynlygy * ini * beýikligi)  150mmX95mmX54mm 155mmX120mmX53mm
 Sanly giriş  6 + 1 (köpeltmek)  7 + 10 (köpeltmek)
 Analog giriş  1 (multiplexing) 1XTEMP 9 (multiplexing) 1XTEMP
 Potensiometr giriş  1  1
 Ruletka çykaryjy  3X1.5A (PWM) 4X2A (PWM) 1X3A (PWM)
 Kuwwatly çykyş  1X5V / 1X14V (hemmesi 120mA)  1X5V (100mA) 1X12V (100mA)
 Motor kodlaýjy  1XHALL / 1XRS-485  1Xinkremental 1Xmagnetiki kodlamak (RS-485)(multiplexing)


YUXIN PINGRUI ELECT51
YUXIN PINGRUI ELECT50
YUXIN PINGRUI ELECT 49

 

 Platforma PR401Series PR102 (1 pyçakly kontrolda 2) seriýa PR103 (1 kontrolda 3) seriýa
 Naprýa .eniýe  48V / 80V  48V72V  48V / 72V
 Motor çykyşy

(2 minut)

 450A / 300A  90A  90A
 Motor çykyşy

(60 minut)

 175A / 145A   

35A

  

35A

 Gabat gelýän motor güýji  7.5KW / 10KW  1.5KW / 2.2KW  1.5KW / 2.2KW
 Ölçegleri

(Uzynlygy * ini * beýikligi)

  

180mmX140mmX75mm

  

201mmX133mmX51mm

  

291mmX133mmX51mm

 Sanly san  14 + 8 (multiplexing)  3 + 1 (köpeltmek  10 + 1 (köpeltmek
 Analog giriş  13 (multiplexing) 1XTEMP  1 (köpeltmek  1 (multiplexing) 1XTEMP
 Potensiometr giriş  2  0  1
 Ruletka çykaryjy  4X2A (PWM) 1X3A (PWM) 2X1A (PWM)  0  3X1.5A (PWM)
 Kuwwatly çykyş  1X5V (100mA) 1X12V (200mA)  0  1X5V1X12V (hemmesi120mA)
 Motor kodlaýjy  1Göçüriji 1Xmagnetik

kodlamak (RS-485) (multiplexing)

 ýeri ýok  1XHALL


Elektrik bag gurallary (2) _20231218093405_10

Batareýa zarýady

Programma: Gazon otlaýjylar, forkliftler, awtomatiki usulda dolandyrylýan ulaglar, energiýa saklaýyş programmalary, köp maksatly ulaglar, gurluşyk enjamlary, arassalaýyş enjamlary we ş.m.

Adatça, batareýa zarýad berijileri esasan gurşun kislotasyna, litiý we superkapisatorlara bölünýär. Batareýanyň zarýad berijisini saýlamak, iň gowy zarýad beriş effektine we hyzmat möhletine ýetmek üçin görnüşiň görnüşine, kuwwatyna, zarýad beriş tizligine, howpsuzlygyna we ş.m. giňişleýin göz öňünde tutulmalydyr.● Gurşun-kislota batareýasynyň zarýad beriji aýratynlyklary: Pes bahasy, uly kuwwatlylygy, uzak ömri, pes energiýa enjamlarynyň ulanylyşy.· Lityum batareýasynyň zarýad beriji aýratynlyklary; Çalt zarýad beriş tizligi, ýeňil, kiçi göwrümli, uzak ömri, ýokary güýçli enjamlary ulanmak.· Superkapasitor zarýad beriji aýratynlyklary: Örän çalt zarýad beriş tizligi, uly kuwwatlylygy, uzak ömri, dessine ýokary güýçli çykyş enjamlary programmasy.

YUXIN PINGRUI ELECT68
YUXIN PINGRUI ELECT65
YUXIN PINGRUI ELECT67
YUXIN PINGRUI ELECT66
 

Çykyş güýji

 

155W 300W 500W 750W

 

Çykyş naprýa .eniýesi

 

42.6V

 

12V20A / 24V10A

 

24V20A / 36V10A /

48V10A / 60V8A / 72V6A

 

24V20A / 48V12A /

60V10A / 72V8A

 

Kuwwat faktory

 

≥0.98

 

≥0.99

 

≥0.98

 

≥0.99

 

Giriş naprýa .eniýesi

 

90Vac-130Vac (baha berildi)

 

Phaseeke faza 90-

264VAC (baha berildi)

 

Phaseeke faza 90-

264VAC (baha berildi)

 

Veke faza 220V ± 15%

 

Netijelilik

 

≥85%

 

92%

 

93%

 

≥91%

 

Iş temperaturasy

 

0 ° C-50 ° ℃

 

-20 ℃ -55 ℃

 

-20 ℃ -60 ℃

 

Mejbury howany sowatmak

 

IP derejesi

 

 

IP65

 

 

IP66

 

 

IP67

 

IP66

Janköýer üçin IP65

 

Aragatnaşyk tertibi

 

/

 

/

 

/

 

/

 

Çykyşdan goramak

 

Naprýatageeniýeniň üstünden / Naprýatageeniýeniň aşagyndan / Tokdan / gysga zynjyrdan / Temperaturadan ýokary / Tok tersi

 

Univershliumumy batareýa

 

Lityum batareýasy

 

gurşun-kislotaly batareýa /

Lityum batareýasy

 

gurşun-kislotaly batareýa /

Lityum batareýasy

 

gurşun-kislotaly batareýa /

Lityum batareýasy

YUXIN PINGRUI ELECT63
 

Çykyş güýji

 

155W 300W 500W 750W

 

Çykyş naprýa .eniýesi

 

42.6V

 

12V20A / 24V10A

 

24V20A / 36V10A /

48V10A / 60V8A / 72V6A

 

24V20A / 48V12A /

60V10A / 72V8A

 

Kuwwat faktory

 

≥0.98

 

≥0.99

 

≥0.98

 

≥0.99

 

Giriş naprýa .eniýesi

 

90Vac-130Vac (baha berildi)

 

Phaseeke faza 90-

264VAC (baha berildi)

 

Phaseeke faza 90-

264VAC (baha berildi)

 

Veke faza 220V ± 15%

 

Netijelilik

 

≥85%

 

92%

 

93%

 

≥91%

 

Iş temperaturasy

 

0 ° C-50 ° ℃

 

-20 ℃ -55 ℃

 

-20 ℃ -60 ℃

 

Mejbury howany sowatmak

 

IP derejesi

 

 

IP65

 

 

IP66

 

 

IP67

 

IP66

Janköýer üçin IP65

 

Aragatnaşyk tertibi

 

/

 

/

 

/

 

/

 

Çykyşdan goramak

 

Naprýatageeniýeniň üstünden / Naprýatageeniýeniň aşagyndan / Tokdan / gysga zynjyrdan / Temperaturadan ýokary / Tok tersi

 

Univershliumumy batareýa

 

Lityum batareýasy

 

gurşun-kislotaly batareýa /

Lityum batareýasy

 

gurşun-kislotaly batareýa /

Lityum batareýasy

 

gurşun-kislotaly batareýa /

Lityum batareýasy

Elektrik bag gurallary (2) _20231218093405_12
Elektrik bag gurallary (2) _20231218093405_13