YEAPHI 72V Elektrikli ulag üçin çalt zarýad beriji

  • Elektrik ulagy üçin 72V çalt zarýad beriji güýçlendiriji ulanylýar.elektrik ulagy üçin ulanylýar.
  • Bu pudakda 27 ýyl töweregi tejribe bar.“Greenworks”, “Ryobi”, “TTI”, “Alamo Group”, “Briggs & Stratton” we “Generac” ýaly köp sanly meşhur müşderiler bilen uzak wagtlap hyzmatdaşlyk edýän kesgitli üpjün ediji.

Biz size hödürleýäris

 • Mugt özleşdirilen ösüş.

 • Hünär hyzmaty-YEAPHI

  müşderileriň tehniki kynçylyklaryny çözýän 3 gözleg we ösüş merkezi bar.

 • Ajaýyp çykdajylara gözegçilik

  ýokary öndürilen gatnaşyga esaslanýar.

 • Doly ýerine ýetirmek

  IATF16949 standartlary bilen.

 • 5 ýyldan gowrak tejribe

  RYOBI we Greenworks bilen hyzmatdaşlyga esaslanýan elektrik gazon ulagynda.

 • Önümleriň katalogy

Önüm aýratynlyklary

 • 01

  Arza

   • Elektrik ulagyna münüň.
 • 02

  Aýratynlyklary

   • 1. Ykjam dizaýn, suwa çydamly, poslamaýan polatdan ýasalan şah.
   • 2. Çalt zarýad bermek.
   • 3. Elektrik ulagy üçin öndürijiligiň ýokarlanmagy.

Aýratynlyklary

1. Pes tizlikli elektrik ulagy üçin çalt zarýad beriji AC tok çeşmesini, DC güýç öwrüjisini we zarýad toguny hem-de batareýa öýjük naprýa .eniýesini ölçemegi üpjün edýän interfeýs modulyny öz içine alýar.

2. Çalt zarýad beriji, dürli görnüşli batareýa zarýad berlende howpsuzlygyny üpjün edýän ýokary hilli izolýasiýa materiallary bilen enjamlaşdyrylandyr.

3. Bu enjam, elektrik awtoulaglarynyň batareýa öýjükleri üçin zarýad beriş tizligini üpjün edip, 10 amper çenli sazlap bolýan zarýad toguny hödürleýär.

4. Gysga utgaşmadan, temperaturadan we ters polýarlykdan goraýar, şeýlelik bilen zarýad beriş prosesinde batareýa zeper ýetmeginiň öňüni alýar.

5. Bu zarýad berijide giriş naprýa .eniýesi, çykyş naprýa .eniýesi ýa-da hakyky wagt re iniminde zarýad beriş işine aňsat gözegçilik etmäge mümkinçilik berýän LED ekran paneli ýaly dürli görkezijiler bar.

6. Bu çalt zarýad berijini ulanyp, pes tizlikli elektrik awtoulagynyň howpsuzlygy barada aladalanman zerur elektrik toguny çalt dolduryp bolýar.

Degişli önümler