YEAPHI 800W 1000W 36V 48V 3000rpm ElektroCraft Brushless DC Motors bldc motor

  • YEAPHI 800W 1000W 36V 48V 3000rpm çotgasyz DC pyçak hereketlendirijisi ýöremek üçin ulanylýar.H derejesinde izolýasiýa we çeýe işleýşi bar.

Biz size hödürleýäris

 • Mugt özleşdirilen ösüş.

 • Hünär hyzmaty-YEAPHI

  müşderileriň tehniki kynçylyklaryny çözýän 3 gözleg we ösüş merkezi bar.

 • Ajaýyp çykdajylara gözegçilik

  ýokary öndürilen gatnaşyga esaslanýar.

 • Doly ýerine ýetirmek

  IATF16949 standartlary bilen.

 • 5 ýyldan gowrak tejribe

  RYOBI we Greenworks bilen hyzmatdaşlyga esaslanýan elektrik gazon ulagynda.

 • Önümleriň katalogy

  ● 800W-5KW pyçak dolandyryjy.
  ● 800W-5KW pyçakly motor.
  ● 800W-5KW sürüji dolandyryjy.
  ● 800W-5KW hereketlendiriji.
  K 1KW-1.2KW sürýän otly, hereketlendiriji motor, dişli guty we tormoz.
  Ang Burç datçigi

Önüm aýratynlyklary

 • 01

  Elektrik parametrleri

   • Kuwwaty: 800W-1000W.
   • Naprýa .eniýe: 36V-40V.
   • Tork: 2.55Nm
   • Bahalandyrylan tizlik: 3000rpm.
   • Iş usuly: S1.
   • IP derejesi: IP65.
   • Izolýasiýa derejesi: H.
   • Aýlanma: Motor bir taraplaýyn aýlanýar.
   • Syzdyryjy tok: egriji demir ýadrosy 1.8 ± 0.1KV / 3S, ulanylýan tok naprýa .eniýesi, syzýan tok ≤3mA.
 • 02

  Üstünlikler

   • Durnukly öndürijilik-800W-1000W hereketlendirijisi 4 ýyldan gowrak önüm öndürýär we öndürijiligi gaty durnukly.
   • Ownuk ululyk - Rotora berilýän töleg hemişelik magnitdir, ýörite meýdan sargylary talap edilmeýär we hereketlendiriji şol bir kuwwatda kiçi bolýar.
   • Amatly iş tejribesi - ýakymly iş tejribesini getirýän jogap tizligi bilen hereketlendiriji.
   • Motory tassyklaýan sazlanylýan-programmirläp bolýan zal datçigi düzülip bilner.
   • Bazar tarapyndan ýokary derejede ykrar edildi-Birnäçe ýyllap synagdan soň önümler bazardan gowy seslenme aldy.
   • Adaty bag gurallary bilen deňeşdirilende, täze litiý elektrik kesiji hereketlendirijiniň has berkligi bar.
   • Güýçli ulanylyş - Programmirläp bolýan programma üpjünçiligi sebäpli önümler dürli amaly ssenariýalaryna laýyk bolup biler.
 • 03

  Arza

   • Elektrik ýörediji.

Aýratynlyklary

Kuwwat Naprýa .eniýe Tork Bahalandyrylan tizlik IP derejesi Iş usuly
800W / 1000KW 36V-40V 2.52Nm 3000rpm IP65 S1

Önümiň artykmaçlyklary

1. Motor bir taraplaýyn aýlanýar.
2. izolýasiýa derejesi: H.
3. syzdyryjy tok: egriji demir ýadrosy 1.8 ± 0.1KV / 3S, ulanylýan tok naprýa .eniýesi, syzýan tok ≤3mA.
 • hyzmat

  Elektrik parametrleri

  Ow Güýç: 800W-1000W.
  OlVolt: 36V-40V.
  OrkTork: 2.55Nm
  Ated Bahalandyrylan tizlik: 3000rpm.
  Work Iş usuly: S1.
  ►IP derejesi: IP65.
  ► izolýasiýa derejesi: H.
  Otagdaý: Motor bir taraplaýyn aýlanýar.
  Current akýan tok: egriji demir ýadrosy 1.8 ± 0.1KV / 3S, ulanylýan tok naprýa .eniýesi, syzýan tok ≤3mA.

 • hyzmat

  Üstünlikler

  “Durnukly öndürijilik-800W-1000W” hereketlendirijisi 4 ýyldan gowrak önümçilik edýär we öndürijiligi gaty durnukly.
  Al Kiçijik ululyk - Rotora tölemek hemişelik magnitdir, ýörite meýdan sargylary talap edilmeýär we hereketlendiriji şol bir kuwwatda kiçi bolýar.
  Oper Amatly iş tejribesi - ýakymly iş tejribesini getirýän jogap tizligi bilen hereketlendiriji.
  Motor Dwigateli tassyklaýan sazlanylýan-programmirläp bolýan zal datçigi düzülip bilner.
  The Bazar tarapyndan ýokary derejede ykrar edildi - Birnäçe ýyllap synagdan soň önümler bazardan gowy seslenme aldy.
  Traditional Adaty bag gurallary bilen deňeşdirilende, täze litiý elektrik kesiji hereketlendirijiniň has berkligi bar.
  OnGüýçli ulanylyşy - Programmirläp bolýan programma üpjünçiligi sebäpli önümler dürli amaly ssenariýalaryna laýyk bolup biler.

Degişli önümler