YEAPHI Sanly sagat ölçeýjisi, Bejeriş ýatlatmasy, ZTR gazon otlaýjy traktor generatory golf arabasy klub awtoulagy Scrubber üçin wolt DC 5V-den 60V çenli

Deňiz ATV motor we gaz bilen işleýän enjamlar

  • 12v we 24v zynjyrlar üçin sanly displeýli YEAPHI sagat ölçeýji.“Lawn Mower Generator Motocycle Farm Traktor Deňiz Kompressory ATV Outboards Chainsaw” we beýleki AC / DC Power Enjamlarynda ulanmak üçin ýönekeý we ygtybarly sagat ölçeýji, ulanyş wagtyna gözegçilik etmek peýdaly ýa-da möhüm.

Biz size hödürleýäris

 • Mugt özleşdirilen ösüş.

 • Hünär hyzmaty-YEAPHI

  müşderileriň tehniki kynçylyklaryny çözýän 3 gözleg we ösüş merkezi bar.

 • Ajaýyp çykdajylara gözegçilik

  ýokary öndürilen gatnaşyga esaslanýar.

 • Doly ýerine ýetirmek

  IATF16949 standartlary bilen.

 • 5 ýyldan gowrak tejribe

  RYOBI we Greenworks bilen hyzmatdaşlyga esaslanýan elektrik gazon ulagynda.

 • Önümleriň katalogy

Önüm aýratynlyklary

 • 01

   • Iň az sanly sanly tegelek metr, ikinji bolup, 6-dan 80 wolta çenli üýtgeýän naprýa .eniýede işleýär.
 • 02

   • Sagat metr wagtynyň mehanizminde adaty senagat wagty we takyk enjamlar üçin tehniki hyzmatyň dowamlylygy barada maglumat bermek üçin ýokary takyklygy üpjün edýän kwars yrgyldysy bar.
 • 03

   • Daşarky güýç talap edilmeýär: ot ýakma wyklýuçateline polo positiveitel, doňuz bilen bolsa başga bir negatiw ýa-da batareýadaky negatiw terminala birikdiriň.
 • 04

   • Sagadyň ölçegi bilen, indi nebit üýtgemelerini we meýilleşdirilen tehniki hyzmaty ýerine ýetirmek üçin iş wagtyny takyk yzarlap bilersiňiz.Gämiler, motosikller, ATV, UTV, Go arabalar, Jet ly Skia, gar awtoulaglary, gazon traktorlary, agaç çipleri, döwüjiler, arabalar we ş.m. üçin giňden ulanylýar.

TOT sagat

Daşarky enjamlaryň näçe sagat işleýändigini yzarlamak.

pro-1

Önümiň ululygy we gerimi 0f amaly

pro-2

 • hyzmat

  Witlh daşarky güýç enjamyny birikdiriň

  Sim birikmesi.

 • hyzmat

  Maglumatlary saklamak

  Daşarky enjamlar öçürilende taryhy yzarlaýyş sagatlary saklanar.

  Adaty mehaniki elektrik hasaplaýjy displeý bilen deňeşdirilende, gijelerine aýdyň görünýän we titremeden gorkmaýan sanly turbamyz biziňkidir.

Degişli önümler