YEAPHI 1.2KW 48V 3600rpm Nol öwrümli gazon otlaýjy elektrik hereketlendirijileri üçin pyçakly motor dolandyryjysy

  • 1,2 kw 48v pyçakly motor gözegçisi traktor gazon ulagynda münmek üçin ulanylýar.Pyçak motorymyz bilen gabat gelýär.Bizde 800W-den 5.5KW çenli hereketlendirijiler we batareýa bilen işleýän enjamlar üçin dolandyryjylar bar.Önümlerimiziň goşundylary Elektrikli gazon otlaýjy, zynjyr, üfleýji, Elektrik nol öwrüjisi we münýän traktor we ş.m.
  • Bu pudakda 27 ýyl töweregi tejribe bar.“Greenworks”, “Ryobi”, “TTI”, “Alamo Group”, “Briggs & Stratton” we “Generac” ýaly köp sanly meşhur müşderiler bilen uzak wagtlap hyzmatdaşlyk edýän kesgitli üpjün ediji.

Biz size hödürleýäris

 • Tormoz

 • Öňe / yza

 • Tizlenme we tizlenme

 • Aragatnaşyk

 • / Okary / pes tizlik

 • Näsaz duýduryş

Önüm aýratynlyklary

 • 01

  Gazon güýjüne münmek üçin öndürijiligiň ýokarlanmagy, Blade motor gözegçisiniň işleýşi

   • Programmirläp bolýan izolýasiýa gözegçiligi we ýalňyşlygy ýüze çykarmak.
   • CE programmirläp bolýan howpsuzlyk enjamy hökmünde bellendi.
   • DC çotgasyz motor gözegçisiniň kuwwatly CAN ussatlyklary.
 • 02

  Ösen funksiýa, ykjam güýç

   • Elektrik parametrleri:
   • 1. Bahalandyrylan naprýa .eniýe: 48 (DC).
   • 2. Awtobus akymy :: 25 ± 3A.
   • 3. çykyş naprýa; eniýesi: 14,5 ± 0,5V (DC);5.0 ± 0.2V (DC);3.3 ± 0.1V.
   • 4. Naprýa .eniýeniň bahasy: <39 ± 1V.
   • 5. Artykmaç woltly baha:> 58 ± 2V.
   • 6. Gyzgynlygy goramak: 85 ± 3 ℃.
   • 7. Naprýatageeniýe çydamlylygy üçin giriş: 1250V / 1min, syzýan tok <5mA.
 • 03

  Deňi-taýy bolmadyk çeýeligi

   • Meýdany täzeläp bolýan programma üpjünçiligi.
   • Toplumlaýyn batareýa döwlet zarýad algoritmi we sagat metr.
   • Programmirläp boljak ulanyjy tarapyndan saýlanylýan ulagyň iş tertibi.
   • Giňişleýin programmirleme opsiýalary we VCL, her bir programma laýyk işlemegi aňsat üýtgetmäge mümkinçilik berýär.
   • Curtis el bilen işleýän ýa-da PC Windows programma gurallary, maglumatlary hasaba almak, monitor we grafiki funksiýalar ýaly aňsat programmirleme we güýçli ulgam anyklaýyş gurallaryny üpjün edýär.
   • Toplumlaýyn LED LED derrew anyklaýyş görkezijisini berýär.
 • 04

  Ygtybarly howpsuzlyk we ygtybarlylyk

   • Izolýasiýa edilen metal substrat güýç bazasy ygtybarlylygy ýokarlandyrmak üçin ýokary ýylylyk geçirişini üpjün edýär.
   • Şowsuz ygtybarly komponent dizaýny.
   • Güýçli gözegçi mikroprosessor dolandyryş ulgamynyň ähli howpsuzlyk bilen baglanyşykly böleklerini yzygiderli barlaýar.
   • Batareýa birikmelerinde ters polýarlyk goragy.
   • Outputhli çykyş draýwerlerinde gysga utgaşma goragy.
   • Malylylyk kesilmegi, duýduryş we awtomatiki ýapylmak motor we dolandyryjyny goraýar.
   • Berk möhürlenen jaý we birikdirijiler, kyn şertlerde ulanmak üçin IP65 daşky gurşaw möhürleme standartlaryna laýyk gelýär.

Motorlaryň umumy aýratynlyklary

1.2kW 48V Sürüji motor 1.2kW 48V Blade motor 2kW  Sürüji motor 3kW Sürüji motor 5kW Sürüji motor
Çykyş kuwwat 1.2 1.2 2 3 5
Tombelligie 48 ~ 60 48 ~ 60 72 ~ 80 72 ~ 80 72 ~ 80
Bahalandyryldy tork 3. 18 3. 18 4.54 6.9 11.4
Maks tork 6.5 7 12 17.25 28.5
Bahalandyryldy tizlik 3800 3600 4200 4200 4200
Işlemek usuly S9 S1 S9 S9 S9
IP derejesi IP65 IP65 IP65 IP65 IP65
Agram 4.6KG 4.9KG 9KG 11KG 13.5KG
Esasy wezipeleri Gazon otlaýjy ýöremek Gazon otlamak Gazon otlaýjy ýöremek Gazon otlaýjy ýöremek Gazon otlaýjy ýöremek
Haryt Ölçegi diametri140x 130mm diametri175x66mm diametri19xx90mm diametri195x 100mm diametri195x 130mm

Motor dolandyryjylarynyň umumy aýratynlyklary

1.2kW 48V Motor dolandyryjy 1.2kW 72V Motor dolandyryjy 2kW 48V Motor dolandyryjy 3kW 48V Motor dolandyryjy 5kW 48V Motor dolandyryjy
Bahalandyryldy naprýa .eniýe 48V 72V 48V 48V 48V
Maks tok 25A 20A 45A 70A 120A
Bahalandyryldy çykyş kuwwat 1.2KW 1.2KW 1.2KW 1.2KW 1.2KW
Elektrik togy goramak 39V 58V 39V 39V 39V
Artykmaç wolt goramak 60V 90V 60V 60V 60V
Temperatura goramak 85 ℃ 85 ℃ 85 ℃ 85 ℃ 85 ℃
IP derejesi IP65 IP65 IP65 IP65 IP65
Agram 0.8KG 0.8KG 1.6KG 1.8KG 1.8KG
Esasy wezipeleri 1. Tormoz
2. Öňe / yza
3. Tizlenme we tizlenme
4. Aragatnaşyk
5. / okary / pes tizlik
6. Näsaz duýduryş
7. Elektr wolt / aşa woltdan goramak
8. Gyzgynlygy goramak
9. ultalňyşlyk synagynyň güýji
1. Tormoz
2. Öňe / yza
3. Tizlenme we tizlenme
4. Aragatnaşyk
5. / okary / pes tizlik
6. Näsaz duýduryş
7. Elektr wolt / aşa woltdan goramak
8. Gyzgynlygy goramak
9. ultalňyşlyk synagynyň güýji
1. Tormoz
2. Öňe / yza
3. Tizlenme we tizlenme
4. Aragatnaşyk
5. / okary / pes tizlik
6. Näsaz duýduryş
7. Elektr wolt / aşa woltdan goramak
8. Gyzgynlygy goramak
9. ultalňyşlyk synagynyň güýji
1. Tormoz
2. Öňe / yza
3. Tizlenme we tizlenme
4. Aragatnaşyk
5. / okary / pes tizlik
6. Näsaz duýduryş
7. Elektr wolt / aşa woltdan goramak
8. Gyzgynlygy goramak
9. ultalňyşlyk synagynyň güýji
1. Tormoz
2. Öňe / yza
3. Tizlenme we tizlenme
4. Aragatnaşyk
5. / okary / pes tizlik
6. Näsaz duýduryş
7. Elektr wolt / aşa woltdan goramak
8. Gyzgynlygy goramak
9. ultalňyşlyk synagynyň güýji
Haryt Ölçegi L * W * H:
193 * 118 * 69mm;
165 * 125 * 57mm;
167 * 117 * 52mm
L * W * H:
193 * 118 * 69mm;
165 * 125 * 57mm;
167 * 117 * 52mm
L * W * H: 193 * 118 * 69mm; L * W * H: 220 * 155 * 70mm; L * W * H: 220 * 155 * 70mm;
Önümiň görnüşi

APAFI-81.2kW 48V / 1.2kW 72V

 

APAFI-7

3kW 48V / 5kW 48V

 • hyzmat

  Elektrik parametrleri

  1. Bahalandyrylan naprýa .eniýe: 48V (DC).
  2. Awtobus akymy: 25 ± 3A.
  3. Çykyş naprýa .eniýesi: 14.5 ± 0. 5V (DC): 5.0 ± 0 .2V (DC): 3.3 ± 0 .1V.
  4. Naprýa .eniýeniň bahasy: <39 ± 1V.
  5. Artykmaç woltly baha:> 58 ± 2V.
  6. Gyzgynlygy goramak: 85 ± 3 ℃.
  7. Naprýatageeniýa garşy durmak üçin giriş: 1250V / 1min, syzýan toklar ≤5mA.

 • hyzmat

  ABŞ we halkara düzgünnamalary bilen duşuşýar ýa-da ýerine ýetirýär

  ● IP derejesi: IP65 (Gazanyň aşagynda).
  ● Salgylanma standarty: GB / T18488.1-2015 Elektrik ulaglary üçin hereketlendiriji motor ulgamy 1-nji bölüm-Tehniki şertler (bölek).
  Environment Daşky gurşawy goramak we howply madda ülňülerini ýerine ýetirmek.

Degişli önümler