YEAPHI 800W 1000W 36V 48V 3000rpm çotgasyz DC pyçak hereketlendirijisi

  • YEAPHI 800W 1000W 36V 48V 3000rpm “ElectroCraft Brushless DC Motors” bldc hereketlendirijisi 4 ýyldan gowrak önümçilik motorydyr.Kämil tehnologiýa bilen ösen önümler we bazar barlagyndan geçdi.

Biz size hödürleýäris

 • Mugt özleşdirilen ösüş.

 • Hünär hyzmaty-YEAPHI

  müşderileriň tehniki kynçylyklaryny çözýän 3 gözleg we ösüş merkezi bar.

 • Ajaýyp çykdajylara gözegçilik

  ýokary öndürilen gatnaşyga esaslanýar.

 • Doly ýerine ýetirmek

  IATF16949 standartlary bilen.

 • 5 ýyldan gowrak tejribe

  RYOBI we Greenworks bilen hyzmatdaşlyga esaslanýan elektrik gazon ulagynda.

 • Önümleriň katalogy

  ● 800W-5KW pyçak dolandyryjy.
  ● 800W-5KW pyçakly motor.
  ● 800W-5KW sürüji dolandyryjy.
  ● 800W-5KW hereketlendiriji.
  K 1KW-1.2KW sürýän otly, hereketlendiriji motor, dişli guty we tormoz.
  Ang Burç datçigi

Önüm aýratynlyklary

 • 01

  Esasy aýratynlyklary

   • Ulgamyň öz-özüni barlamak funksiýasy.
   • Energiýa jogap tormozy
   • Tormoz, kruiz, üç dişli tizligi saýlamak interfeýsi.
   • IP65 Integral suw geçirmeýän terminal interfeýsi.
   • PWM çykyş porty.
   • LED işleýiş ýagdaýy, şowsuzlygyň ýagdaýy.
   • Ultra inçe şekilli dizaýn, tutuş ulaga gurmak aňsat.
 • 02

  Elektrik parametrleri

   • Bahalandyrylan naprýa .eniýe: 40V.
   • Häzirki :: 25A.
   • Çykyş naprýa: eniýesi: 14.5 ± 0.5V (DC);5.0 ± 0.2V (DC);3.3 ± 0.1V.
   • Naprýatageeniýeniň bahasy: <39 ± 1V.
   • Artykmaç naprýa .eniýe bahasy:> 58 ± 2V.
   • Gyzgynlygy goramak: 85 ± 3 ℃.
 • 03

  Amatly iş tejribesi

   • Göni tork dolandyryşy, göwnejaý başlangyç, gowy tizlenme öndürijiligi, esasanam ýangyç motosikliniň işleýşine meňzeş orta we ýokary tizlik segmentinde.
 • 04

  Ultra pes ses

   • Wektor gözegçilik edilýän sinusoidal tok çykarylyşy, hereketlendirijiniň çykyş momenti tekiz, pes ýygylykdaky ses sebäpli hereketlendirijiniň momentiniň üýtgemegini doly saklaýar.
 • 05

  Kämil gorag funksiýasy

   • Signalyň bitewiligini kesgitlemek (motor interfeýsi signaly, dolandyryş signaly we ş.m.).
   • Tokdan, üstünden we naprýa .eniýeden, temperaturany goramakdan ýokary.
   • Motor temperaturasyna gözegçilik interfeýsini üpjün ediň.
 • 06

  Arza

   • Elektrik ýörediji.

Aýratynlyklary

Kuwwat Naprýa .eniýe Häzirki Bahalandyrylan tizlik IP derejesi Iş usuly Temperaturany goramak
800W / 1000KW 36V-40V 25A 3000rpm IP65 S1 85 ℃

Önümiň artykmaçlyklary

1. Motor bir taraplaýyn aýlanýar.
2. izolýasiýa derejesi: H.
3. akýan tok: egriji demir ýadrosy 1.8 ± 0.1KV / 3S, ulanylýan tok naprýa .eniýesi, syzýan tok ≤3mA.
 • hyzmat

  Esasy aýratynlyklary

  “Ulgamyň öz-özüni barlamak funksiýasy.
  FeerEnergy seslenme tormozy.
  Ake Tormoz, kruiz, üç dişli tizligi saýlamak interfeýsi.
  ►IP65 Integral suw geçirmeýän terminal interfeýsi.
  WPWM çykyş porty.
  ►LED iş ýagdaýy, şowsuzlyk ýagdaýy.
  TrUltra-inçe şekilli dizaýn, tutuş ulaga gurmak aňsat

 • hyzmat

  Elektrik parametrleri

  Ated Bahalandyrylan naprýa .eniýe: 40V.
  Ur Häzirki wagtda: 25A.
  Output çykyş naprýa; eniýesi: 14.5 ± 0.5V (DC);5.0 ± 0.2V (DC);3.3 ± 0.1V.
  Under Uçuş naprýa .eniýesiniň bahasy: <39 ± 1V.
  VerGöçürilen naprýa .eniýe bahasy:> 58 ± 2V.
  He Gyzgyn gorag: 85 ± 3 ℃.

Degişli önümler