YEAPHI 2-de 1 1.2KW 48V 72V pyçakly hereketlendiriji dolandyryjy

  • 1,2 kw 48v hereketlendiriji hereketlendiriji kontrol traktorda gazon ulagynda münmek üçin ulanylýar.Sürüji motorymyz bilen gabat gelýär.Bizde 800W-den 5.5KW çenli hereketlendirijiler we batareýa bilen işleýän enjamlar üçin dolandyryjylar bar.Önümlerimiziň goşundylary Elektrikli gazon otlaýjy, zynjyr, üfleýji, Elektrik nol öwrüjisi we münýän traktor we ş.m.
  • Bu pudakda 27 ýyl töweregi tejribe bar.“Greenworks”, “Ryobi”, “TTI”, “Alamo Group”, “Briggs & Stratton” we “Generac” ýaly köp sanly meşhur müşderiler bilen uzak wagtlap hyzmatdaşlyk edýän kesgitli üpjün ediji.

Biz size hödürleýäris

 • Tormoz

 • Öňe / yza

 • Tizlenme we tizlenme

 • Aragatnaşyk

 • / Okary / pes tizlik

 • Näsaz duýduryş

Önüm aýratynlyklary

 • 01

  Gazon güýjüne münmek üçin öndürijiligiň ýokarlanmagy, Blade motor gözegçisiniň işleýşi

   • Programmirläp boljak ýalňyşlaryň klassifikasiýasy we aýrylma gözegçiligi.
   • CE belligi bilen programmirläp bolýan howpsuzlyk enjamy.
   • DC çotgasyz hereketlendiriji dolandyryjy güýçli CAN ussatlyklaryna eýe.
 • 02

  Deňi-taýy bolmadyk çeýeligi

   • Meýdany täzeläp bolýan programma üpjünçiligi.
   • Toplumly sagat ölçeýjisi we batareýanyň zarýad beriş algoritmi.
   • Programmirläp boljak ulanyjy tarapyndan saýlanylýan ulag serişdesi.
   • VCL we giňişleýin programmirleme saýlawlary, islendik programma laýyk işlemek üçin funksiýany üýtgetmegi ýönekeýleşdirýär.
   • Curtis elde ýa-da kompýuter Maglumatlary hasaba almak, monitor we grafiki funksiýalar ýaly güýçli ulgam anyklaýyş gurallarynyň kömegi bilen Windows programmirleme gurallary programmirlemegi ýönekeýleşdirýär.
   • Derrew anyklaýyş görkezijisi, integrirlenen ýagdaý LED bilen üpjün edilýär.
 • 03

  Ygtybarly howpsuzlyk we ygtybarlylyk

   • Has ygtybarlylygy üçin, güýç bazasynyň izolýasiýa edilen metal substraty has ýokary ýylylyk geçirişini hödürleýär.
   • Kuwwat komponenti şowsuz dizaýn.
   • Dolandyryş ulgamynyň howpsuzlygy bilen baglanyşykly komponentleri güýçli gözegçi mikroprosessor tarapyndan yzygiderli barlanýar.
   • Ters polýarlyk goragly batareýa birikdirijileri.
   • Her çykyş sürüjisinde gysga utgaşma goragy bar.
   • Malylylyk kesilmegi, duýduryş we awtomatiki ýapylmak gözegçini we motory goraýar.
   • IP65 daşky gurşawy möhürlemek kriteriýalary, kyn ýagdaýlarda ulanmak üçin çydamly möhürlenen jaý we birikdirijiler tarapyndan ýerine ýetirilýär.
 • 04

  Tizlenme we tizlenme rampalary

   • Sürüjimiziň gözegçisinde ýel tizligi bar, şonuň üçin çapyksuwar isleg tizligini birden ýokarlandyrsa-da, gözegçilik ediji motory has rahatlyk bilen dowam etdirer.“Tizlenme rampasy” bu “ýokarlanýan tizlik” üçin tehniki termin.Dolandyryşy kadalaşdyrmak üçin gözegçilikde “tizlenme rampasy” (tizlenme rampasyndan garaşsyz bolup biler ýa-da bolup bilmez) hem bar.

Motorlaryň umumy aýratynlyklary

1.2kW 48V Sürüji motor 1.2kW 48V Blade motor 2kW  Sürüji motor 3kW Sürüji motor 5kW Sürüji motor
Çykyş kuwwat 1.2 1.2 2 3 5
Tombelligie 48 ~ 60 48 ~ 60 72 ~ 80 72 ~ 80 72 ~ 80
Bahalandyryldy tork 3. 18 3. 18 4.54 6.9 11.4
Maks tork 6.5 7 12 17.25 28.5
Bahalandyryldy tizlik 3800 3600 4200 4200 4200
Işlemek usuly S9 S1 S9 S9 S9
IP derejesi IP65 IP65 IP65 IP65 IP65
Agram 4.6KG 4.9KG 9KG 11KG 13.5KG
Esasy wezipeleri Gazon otlaýjy ýöremek Gazon otlamak Gazon otlaýjy ýöremek Gazon otlaýjy ýöremek Gazon otlaýjy ýöremek
Haryt Ölçegi diametri140x 130mm diametri175x66mm diametri19xx90mm diametri195x 100mm diametri195x 130mm

Motor dolandyryjylarynyň umumy aýratynlyklary

1.2kW 48V Motor dolandyryjy 1.2kW 72V Motor dolandyryjy 2kW 48V Motor dolandyryjy 3kW 48V Motor dolandyryjy 5kW 48V Motor dolandyryjy
Bahalandyryldy naprýa .eniýe 48V 72V 48V 48V 48V
Maks tok 25A 20A 45A 70A 120A
Bahalandyryldy çykyş kuwwat 1.2KW 1.2KW 1.2KW 1.2KW 1.2KW
Elektrik togy goramak 39V 58V 39V 39V 39V
Artykmaç wolt goramak 60V 90V 60V 60V 60V
Temperatura goramak 85 ℃ 85 ℃ 85 ℃ 85 ℃ 85 ℃
IP derejesi IP65 IP65 IP65 IP65 IP65
Agram 0.8KG 0.8KG 1.6KG 1.8KG 1.8KG
Esasy wezipeleri 1. Tormoz
2. Öňe / yza
3. Tizlenme we tizlenme
4. Aragatnaşyk
5. / okary / pes tizlik
6. Näsaz duýduryş
7. Elektr wolt / aşa woltdan goramak
8. Gyzgynlygy goramak
9. ultalňyşlyk synagynyň güýji
1. Tormoz
2. Öňe / yza
3. Tizlenme we tizlenme
4. Aragatnaşyk
5. / okary / pes tizlik
6. Näsaz duýduryş
7. Elektr wolt / aşa woltdan goramak
8. Gyzgynlygy goramak
9. ultalňyşlyk synagynyň güýji
1. Tormoz
2. Öňe / yza
3. Tizlenme we tizlenme
4. Aragatnaşyk
5. / okary / pes tizlik
6. Näsaz duýduryş
7. Elektr wolt / aşa woltdan goramak
8. Gyzgynlygy goramak
9. ultalňyşlyk synagynyň güýji
1. Tormoz
2. Öňe / yza
3. Tizlenme we tizlenme
4. Aragatnaşyk
5. / okary / pes tizlik
6. Näsaz duýduryş
7. Elektr wolt / aşa woltdan goramak
8. Gyzgynlygy goramak
9. ultalňyşlyk synagynyň güýji
1. Tormoz
2. Öňe / yza
3. Tizlenme we tizlenme
4. Aragatnaşyk
5. / okary / pes tizlik
6. Näsaz duýduryş
7. Elektr wolt / aşa woltdan goramak
8. Gyzgynlygy goramak
9. ultalňyşlyk synagynyň güýji
Haryt Ölçegi L * W * H:
193 * 118 * 69mm;
165 * 125 * 57mm;
167 * 117 * 52mm
L * W * H:
193 * 118 * 69mm;
165 * 125 * 57mm;
167 * 117 * 52mm
L * W * H: 193 * 118 * 69mm; L * W * H: 220 * 155 * 70mm; L * W * H: 220 * 155 * 70mm;
Önümiň görnüşi

APAFI-81.2kW 48V / 1.2kW 72V

 

APAFI-7

3kW 48V / 5kW 48V

 • hyzmat

  Elektrik parametrleri

  1. Bahalandyrylan naprýa .eniýe: 48V (DC).
  2. Awtobus akymy: 25 ± 3A.
  3. Çykyş naprýa .eniýesi: 14.5 ± 0. 5V (DC): 5.0 ± 0 .2V (DC): 3.3 ± 0 .1V.
  4. Naprýa .eniýeniň bahasy: <39 ± 1V.
  5. Artykmaç woltly baha:> 58 ± 2V.
  6. Gyzgynlygy goramak: 85 ± 3 ℃.
  7. Naprýatageeniýa garşy durmak üçin giriş: 1250V / 1min, syzýan toklar ≤5mA.

 • hyzmat

  ABŞ we halkara düzgünnamalary bilen duşuşýar ýa-da ýerine ýetirýär

  ● IP derejesi: IP65 (Gazanyň aşagynda).
  ● Salgylanma standarty: GB / T18488.1-2015 Elektrik ulaglary üçin hereketlendiriji motor ulgamy 1-nji bölüm-Tehniki şertler (bölek).
  Environment Daşky gurşawy goramak we howply madda ülňülerini ýerine ýetirmek.

Degişli önümler